Proiecte

Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca "FORMATEMP" este implicat in urmatoarele proiecte sau colaborari.

„Harta Resurselor Umane”


ANUNT privind achiziţia de MATERIALE CONSUMABILE BIROU in cadrul proiectului POSDRU/180/4.1/S/154624 - ”HARTA RESURSELOR UMANE”

Publicat pe 20.08.2015


Descarca Anunt achizitie MATERIALE CONSUMABILE
Descarca FORMULARE
Descarca SCAN Documentatie achizitie materiale consumabile

unnamed

COMUNICAT DE PRESĂ

Publicat pe 16.08.2015

„Harta Resurselor Umane” – metode și instrumente inovative

Pe 13 august, la București, a avut loc conferința de lansare a „Hărții Resurselor Umane”, un proiect centrat pe ideea potrivit căreia instituțiile cu expertiză în domeniul ocupării au din ce în ce mai multă nevoie să ofere în permanență răspunsuri rapide și eficiente beneficiarilor lor, angajatori sau șomeri. Proiectul apare în contextul în care transformările petrecute în piața muncii în ultimele două decenii atrag în mod firesc pe de o parte adaptarea factorului uman la acestea și, pe de altă parte, identificarea, de către profesioniștii din domeniu, de noi măsuri de ocupare. Astfel, numărul mare al șomerilor face ca Serviciul Public de Ocupare să capete un loc din ce în ce mai important pe piața muncii, iar profesioniștii acestuia să devină conștienți de nevoia de creștere a capacității lor de a răspunde eficient și rapid la noile situații. Început în martie 2015, proiectul are mai multe componente. Una dintre acestea se referă la realizarea unor studii, anchete în instituții de stat și private de la sat și oraș din cele două județe, Constanța și Dolj, care vor permite realizarea unui instrument inovativ, Harta Resurselor Umane. Aceasta își propune să reunească, pentru prima dată, informații privind forța de muncă din fiecare zonă, dar și calificările existente sau nevoia de calificare, deținute în acest moment de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu Agențiile sale Județene, de Inspectoratele Teritoriale de Muncă și de Agenția Națională pentru Calificare. O altă componentă este centrată pe pregătirea în cadrul unor sesiuni a profesioniștilor Serviciului Public de Ocupare, astfel încât aceștia să ușureze și să îmbunătățească legătura dintre angajatori și posibilii angajați. Pentru a realiza acest lucru, ei au nevoie să proceseze o cantitate mai mare de date, să cunoască mai bine piața muncii, să-și consolideze capacitatea de analiză și chiar să elaboreze previziuni și prognoze privind dinamica acestui domeniu. În urma acestor sesiuni, profesioniștii Serviciului Public de Ocupare vor dezvolta o atitudine pro-activă față de cei aflați în căutarea unui loc de muncă, vor fi capabili să acorde servicii personalizate de consiliere și orientare profesională, să identifice posibilele obstacole în integrarea sau reintegrarea în muncă, să realizeze planuri personalizate și să asigure sprijin și după semnarea unui contract. Odată cu implementarea acestui proiect, A.N.O.F.M. înregistrează un pas important, întrucât este prima instituție care va pune la dispoziția beneficiarilor săi o bază de date integrată care va duce la consolidarea rolului său de coordonator al diferiților furnizori de servicii de ocupare de pe piața muncii. Ca obiectiv general, proiectul „Harta Resurselor Umane” își propune eficientizarea și îmbunătățirea capacității și calității Serviciului Public de Ocupare prin dezvoltarea unor metode și instrumente inovativecare să ducă la diminuarea ratei șomajului. Obiectivele şi activităţile propuse în cadrul proiectului sunt construite astfel încât să genereze beneficii reale pentru grupul ţintă, 46 de profesioniști ai Serviciului Public de Ocupare, dar și pentru beneficiari ai A.N.O.F.M. și A.J.O.F.M., respectiv angajatori și șomeri. La eveniment au participat doamna Ramona Cojoaca, manager de proiect, A.N.O.F.M., doamna Didina Manolache, A.J.O.F.M. Constanța, doamna Daniela Neagoe, A.J.O.F.M. Dolj, domnul Valentin Dimon, președintele FORMATEMP, reprezentanți ai grupului țintă, beneficiari, jurnaliști. Proiectul „Harta Resurselor Umane” este inițiat și implementat de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – A.N.O.F.M., în calitate de beneficiar, în parteneriat cu AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CONSTANȚA, AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ DOLJ ȘI CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ FORMATEMP. Având o perioadă de implementare de 10 luni, proiectul Harta Resurselor Umane este derulat în două judete, Dolj și Constanța, din două regiuni diferite, respectiv Sud-Vest Oltenia Sud-Est şi are o valoare totală de 8.682.505 de lei. Proiectul, având numărul de identificare ID154624, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – POSDRU, „Investeşte în oameni!” Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de intervenţie 4.1.— Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

Ramona COJOACĂ, A.N.O.F.M.

Manager de proiect

www.hartaresurselorumane.ro

Restart pe piaţa muncii

Publicat pe 03.09.2014 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI PE TERMEN SCURT

 

I. Preambul

I.1 Prezentare proiect

Începând cu data de 10.04.2014, Centrul de Formare Profesională, Orientare, Consiliere și Plasarea Forței de Muncă ”FORMATEMP” este Partener în cadrul unui proiect cu finanţăre nerambursabilă, derulat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, respectiv proiectul  „Restart pe piaţa muncii” – POSDRU/125/5.1./S/126862.

 

Proiectul Restart pe piaţa muncii” are ca obiectiv general creşterea ratei de ocupare și reducerea şomajului de lungă durată în rândul tinerilor din patru regiuni de dezvoltare și anume regiunile București-Ilfov, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Est și Regiunea Sud-Vest.

 

I.2 Obiective specifice:

-      OS 1: Reducerea şomajului în regiunile în regiunile Sud - Muntenia, Sud - Est, Regiunea Bucureşti – Ilfov, Regiunea Sud - Vest prin furnizarea de informare, consiliere profesională pentru un număr de 700 de persoane din grupul ţinta.

-      OS2: Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 650 şomeri sau persoane în căutarea unui loc de munca prin participarea la programe integrate de consiliere profesională, formare, mediere şi plasare.

 

I.3  Oferta de post / Pozițiile de recrutat

În vederea completării echipei de implementare anunţam că în perioada 2026 iulie 2014, Centrul de Formare Profesională, Orientare, Consiliere și Plasarea Forței de Muncă ”FORMATEMP”, organizează selecţie prin concurs de dosare a 8 experţi pe termen scurt, pentru poziţia Consilier orientare privind cariera, (68h / luna / expert)

 

I.4 Responsabilitățile poziției    

Pozițiile declarate deschise (vacante) au următoarele responsabilităţi:

-      Asigură livrarea serviciilor de consiliere profesională în cadrul proiectului

-      Asigură pregătirea grupului ţinta în vederea participării la programele de formare profesională şi a formării complementare

-      Oferă informaţii şi acordă servicii informare şi orientare în domeniul ocupării şi carierei

-      Asigură comunicarea cu grupul ţinta – direct sau indirect

-      Participa la activităţile proiectului conform sarcinilor.

-      Realizează activităţi de analiză a pieţei muncii şi oferă informaţii grupului ţinta cu privire la evoluţiile pieţei muncii

 

I.5 Durata contractului

Durata de implementare activităților aferente poziție solicitate:

-    5 luni (Septembrie 2014 – Februarie 2015)

 

II. Criterii și cerințe

II.1 Criteriile de selecţie sunt :

-     Absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență în domeniile vizate

-     Experientă în activitatea de specifica pentru care candidează

-     Experienţă relevantă în proiecte implementate, experienta POSDRU este un avantaj

-     Experienţă în lucrul cu persoanele neocupate şi şomeri

-     Abilitaţi foarte bune de comunicare

-     Capacitate de argumentare

-     Permis de conducere categoria „B”

 

II.2 Cerinţele minime pentru poziţia de Consilier orientare privind cariera:

-      Studii superioare – de preferinţă în domeniul psihologic, psihopedagogic, comunicare, juridic, economic

-      Abilitaţi foarte bune de comunicare

-      Experienţă  în lucrul cu şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de munca

-      Experienţa în proiecte implementate POSDRU

-      Experientă în activităţi specifice de consiliere  - minim 3 ani

-      Experienţa profesională specifica în implementare de proiecte, experința in proiecte POSDRU este considerată un avantaj

-      Disponibilitate de deplasare în teritoriu în regiunile de implementare a proiectului - funcţie de centrul căruia îi este alocat consilierul, respectiv:

o   Centrul Regional Bucureşti (regiunea Bucureşti – Ilfov)

o   Centrul Regional Craiova (regiunea Sud Vest)

o   Centrul Regional Campina (regiunea Sud Muntenia)

o   Centrul Regional Brăila (regiunea Sud Est)

-      Persoană dinamică, orientată spre atingerea obiectivelor

-      Permis de conducere categoria B

 

III. Modalitatea de realizare a selecției

III.1 Selecţia de CV-uri / Selecţia aplicanţilor selecţionaţi

-     Etapa 1 de selecţie

o   CV-urile care îndeplinesc condiţiile de la Pct. II.1, II.2 şi vor fi selecţionate pentru Etapa 2 de selecţie

 

-     Etapa 2 de selecţie

o   Candidații ale căror CV-uri au fost selecţionate în Etapa 1 vor susţine un interviu telefonic cu membrii comisiei de selecție;

-     Concluziile în urma interviului telefonic vor fi înscrise în fişa de evaluare (Anexa 1 conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a selecţiei de E.T.L. / E.T.S. în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862);

-     După finalizarea interviurilor şi completarea fisei de evaluare se va redacta un proces verbal cu rezultatele finale ale selecţiei (conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a selecţiei de E.T.L. / E.T.S. în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862);

III. 2 Documentele de transmis de candidati

-      CV-ul in format Europass

-      Orice alte documente care atesta expertiza și experiența profesională (diplome, certificate, adeverințe, recomandări etc.)

-      Documentele nominalizate vor fi semnate pe fiecare pagină de candidat și transmise în format electronic, la adresa office.formatemp@gmail.com , până marți, 10.09.2014, ora 16:00.

 
Proiecte > PROIECT 5.1 – RESTART PE PIATA MUNCII

proiecte eruopene

Aceasta pagina de site este cofinanţata din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

DOCUMENTAŢIE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR NECESARE FUNCŢIONĂRII CENTRULUI REGIONAL SUD MUNTENIA – LOCALITATEA CAMPINA, „RESTART PE PIAȚA MUNCII” – POSDRU 125/5.1/S/126862

DESCARCA: Documentatie atribuire-proc inchiriere spatii_RestartANUNT SELECTIE EXPERTI PE TERMEN LUNG

 

I. Prezentare

          Incepand cu data de 10.04.2014, Centrul de Formare Profesională, Orientare, Consiliere și Plasarea Forței de Muncă ”FORMATEMP” este Partener in cadrul unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862 – ”Restart pe piata muncii”.

 

          Proiectul ”Restart pe piata muncii” are ca obiectiv general cresterea ratei de ocupare și reducerea somajului de lunga durata in randul tinerilor din regiunile de dezvoltare.

 

Obiective specifice:

OS 1) Reducerea somajului in regiunile in regiunile Sud - Muntenia, Sud - Est, Regiunea Bucuresti – Ilfov, Regiunea Sud - Vest prin furnizarea de informare, consiliere profesionala pentru un numar de 700 de persoane din grupul tinta.

OS2) Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 650 someri sau persoane in cautarea unui loc de munca prin participarea la programe integrate de consiliere profesionala, formare, mediere si plasare.

          In vederea completarii echipei de implementare anuntam ca in perioada 07 – 11 iulie 2014, Centrul de Formare Profesională, Orientare, Consiliere și Plasarea Forței de Muncă ”FORMATEMP”, organizeaza selectie prin concurs de dosare a 4 experti pe termen lung, pentru pozitia Expert grup tinta, (42h/luna/expert) avand urmatoarele responsabilitati:

- Identificarea / recrutarea grupului tinta

 - Actualizarea permanenta a bazelor de date cu grupul tinta.

- Realizarea comunicarii cu grupul tinta, participarea la atragerea grupului tinta.

- Realizare de interviuri telefonice.

- Participarea la activitatile proiectului conform sarcinilor.

-Realizarea unei analize- diagnostic a fiecarei persoane din grupul tinta

 

 Durata de implementare activităților aferente poziție solicitate: 16 luni (iulie 2014 – octombrie 2015).

 

II.1. Criteriile de selecţie sunt :

- Absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență în domeniile vizate

- Experientă în activitatea de specifica pentru care candideaza

- Experienta relevantă in proiecte implementate

- Experienţă în lucrul cu persoanele neocupate si someri

- Abilitaţi foarte bune de comunicare

- Capacitate de argumentare

- Permis de conducere categoria „B”

 

II.2. Cerintele minime pentru pozitia de Expert Grup Tinta:

-      studii superioare si abilitati de comunicare

-      experienta profesesionala generala mai mica de 5 ani

-      experienta profesionala specifica in implementare de proiecte

III. 1. Selecţia de CV-uri/Selecţia aplicanţilor selecţionaţi

- Etapa 1 de selecţie - CV-urile care îndeplinesc condiţiile de la punctele II.1, II.2 si vor fi selecţionat pentru etapa II de selecţie

- Etapa 2 de selecţie - candidații ale căror cv-uri au fost selecţionat in Etapa 1 vor susţine un interviu telefonic cu membrii comisiei de selecție;

- Concluziile in urma interviului telefonic vor fi înscrise in fisa de evaluare (Anexa 1 conform Metodologiei de organizare si desfasurare a selectiei de ETL / ETS in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862);

- După finalizarea interviurilor si completarea fisei de evaluare se va redacta un proces verbal cu rezultatele finale ale selecţiei (conform Metodologiei de organizare si desfasurare a selectiei de ETL / ETS in cadrul proiectului POSDRU/125/5.1./S/126862);

IV.          CV-ul și documentele care să ateste experiența solicitantului (diplome, recomandări, etc), semnate -  vor fi transmise în format electronic, la adresa office.formatemp@gmail.com , până vineri, 11 iulie 2014, ora 12:00.

V.          Selecția experților se va face sub rezerva aprobării Actului adițional de către OIRPOSDRU Nord Est.

 

Coordonator centru regional,

          Stefan OLTEANU


Burnoutproject


Tensiunea acumulată la locul de muncă este o problemă de lungă durată pentru asistenţii medicali și pentru personalul de îngrijire, indiferent de naționalitate, tipul de formare profesională, secţia sau tipul de activitate clinică sau non-clinică. Asistenţii medicali și personalul de îngrijire au locuri de muncă stresante, deoarece sunt expuşi la o gamă largă de situații și condiții cu potențial stresant. Factorii stresori includ volumul mare sau excesiv de muncă, orele de lucru neregulate și nesociale, oboseala fizică, solicitarea emoţională de a face pacienților bolnavi și familiilor lor, precum şi pacienților cu comportamente dificile. Asistenţii medicali se mai confruntă şi cu lipsa personalului de sprijin, nesiguranţa cu privire la tratamentele efectuate, conflictele cu alţi asistenţi medicali, cu personalul de supraveghere și cu medicii, contactul cu moartea și cu procesul morţii, dificultățile de management, aspectele care implică îngrijirea pacientului, preocupările legate de cunoștințe și competențe tehnice. Astfel, că există o nevoie clară de conştientizare, de măsuri de prevenire și de instituirea unor modele de intervenție individuale sau de grup pentru a face față epuizării profesionale.

Scopul pe termen lung al proiectului este de a dezvolta tehnici de consiliere, metode de formare și materiale pentru a sprijini asistenţii medicali și personalul de îngrijire să prevină şi să combată epuizarea profesională. Acest obiectiv va fi atins prin schimburi de experiență, de bune practici, studii de caz, campanii de conștientizare puse în aplicare de către cele 8 organizații furnizoare de formare sau care desfăşoară alte activități împreună cu asistenţii medicali și cu îngrijitorii în 5 țări - România, Italia, Turcia, Republica Cehă și Polonia. Rezultatele proiectului vor fi: sensibilizarea cu privire la necesitatea de a preveni și controla efectele epuizării profesionale, o curricula și un manual privind prevenirea şi controlul epuizării profesionale, un curs de formare pilotat, jurnalul proiectului, diseminarea rezultatelor proiectului.

Site proiect: www.burnoutproject.pl
Facebook proiect: Click aici