Curs Responsabil de mediu

Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca "FORMATEMP", desfasoara cursuri de Responsabil de mediu autorizate CNFPA.

RESPONSABIL DE MEDIUCOR: 325710


De ce RESPONSABIL DE MEDIU ?


Ocupatia de „Responsabil de mediu” este întâlnita în toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din domeniile: industrie, agricultura, comert si servicii.

Activitatea desfasurata de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de masuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea mediului, îmbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei.

Responsabilul de mediu are de indeplinit si realizat nenumarate activitati prin care sunt protejati factorii de mediu: apa, solul, atmosfera, dar si sanatatea oamenilor (salariatii proprii si vecinii), precum si modul de gestionare a substantelor chimice si periculoase, a deseurilor si ambalajelor. El este trebuie sa cunoasca procesul tehnologic si utilajele si echipamentele din dotare, pentru a identifica sursele de poluare, si punctele de prelevare probe pentru verificarea încadrarii în limitele impuse de cerintele legale.

Activitatea lui se desfasoara independent, pentru activitatile proprii, dar si în echipa, fapt ce implica o colaborare strânsa cu colaboratorii, dar si cu superiorii ierarhici, prin raportarea catre acestia a sarcinilor rezolvate. Responsabilul de mediu poate repartiza sarcini/masuri cuprinse în reglementarile/autorizatiile proprii organizatiei. De asemenea el actioneaza în coordonarea/verificarea activitatilor/masurilor legate de mediu, în cadrul compartimentelor organizatiei si în mod deosebit ale acelora cu impact asupra mediului. Totusi el nu poate avea puteri totale de decizie si de asigurare a resurselor. El desfasoara munca de birou, dar si activitati de control si monitorizare în cadrul atelierelor, atât în interiorul cât si în exteriorul cladirilor.

Principalele functii îndeplinite de responsabilul de mediu sunt urmatoarele:

 • gestionarea actelor normative de mediu
 • elaborarea programului de management de mediu
 • coordonarea procesului de instruire în domeniulmediului
 • elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
 • monitorizarea factorilor de mediu
 • realizarea auditului intern
 • elaborarea Programului de audit intern
 • supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta
 • întocmirea documentatiei de management de mediu
 • raportarea activitatii de mediu

  • Cine acrediteaza programul de formare?

   • A.N.C – Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA)
   • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
   • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

   Ce include certificatul de absolvire?


   NOU!!! 13 COMPETENŢE PROFESIONALE

   • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
   • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
   • Aplicarea procedurilor de calitate
   • Coordonarea programului de instruire a personalului
   • Gestionarea cerinţelor legale de mediu
   • Elaborarea documentaţiei sistemului de management de mediu
   • Elaborarea programului de management de mediu
   • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
   • Monitorizarea factorilor de mediu
   • Elaborarea programului de audit intern
   • Realizarea auditului intern
   • Supravegherea activităţii pentru prevenirea efectelor provocate de situaţii de urgenţă
   • Raportarea activităţii de mediu

   Desfasurarea cursului de formare profesionala responsabil de mediu

   • MODULUL 1 – Legislaţie. Prevederi legale. Proceduri de calitate
   • MODULUL 2 – Sistemul de management de mediu SMM
   • MODULUL 3 – Auditul sistemului de management de mediu


   Care sunt conditiile de participare?


   Etapa 1:
   Se completeaza si se trimite, formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca formularul) si urmatoarele documente pe adresa de e-mail office.formatemp@gmail.com:

   • cartea de identitate (copie)
   • certificat de naştere (copie)
   • certificat de căsătorie ( copie)
   • diploma de bacalaureat sau licenta(copie)

   Etapa 2:
   În prima zi a cursului se plăteşte jumătate din taxa de participare.
   Taxa de participare este de 1500 ron.