Curs Manager al sistemelor de management al calitatii

Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca "FORMATEMP", desfasoara cursuri de Manager al sistemelor de management al calitatii autorizate CNFPA.

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATIICOR: 325701


DESCRIEREA OCUPATIEI


Un „manager al sistemelor de management al calităţii" trebuie să aibă capacitatea de a implementa sisteme (de management) ale calităţii în conformitate cu orice standard de referinţă în managementul calităţii sau cu cerinţele oricărei întreprinderi şi de a acţiona ca responsabil al sistemului calităţii (deci ca reprezentant al managerului general) în orice întreprindere, indiferent de mărimea acesteia. În plus, el trebuie să fie capabil de a efectua audituri ale calităţii proceselor şi produselor, atât ca auditor intern cât şi ca membru al unei echipe de auditori ce efectuează audituri de certificare.


Perioada cursului MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII : 2013


CE INCLUDE CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE?


NOU!!! 13 COMPETENŢE PROFESIONALE

 • 1. Educarea, instruirea şi motivarea pentru calitate a personalului
 • 2. Evaluarea furnizorilor
 • 3. Îmbunătăţirea propriei pregătiri profesionale
 • 4. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii
 • 5. Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii în scopul asigurării calităţii
 • 6. Tratarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor corective
 • 7.Asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii
 • 8. Elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare asistată de calculator a calităţii
 • 9.Implementarea sistemului calităţii
 • 10.Elaborarea politicii în domeniul calităţii
 • 11. Implementarea politicii în domeniul calităţii
 • 12.Organizarea funcţiunii 'calitate'
 • 13. Elaborarea şi urmărirea programelor de audit

Cine acrediteaza programul de formare?


 • A.N.C – Autoritatea Naţională pentru Calificări
 • Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 • Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

DE CE MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII?


Un „manager al sistemelor de management al calităţii " se caracterizează prin deschidere spirituală, pragmatism şi interes pentru eficienţa muncii. El trebuie să fie leal, să aibă abilităţi manageriale precum şi capacitatea de a lucra în echipă şi de a-şi ameliora permanent propriile performanţe.
Un „manager al sistemelor de management al calităţii" trebuie să fie competent în implementarea şi utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de management al calităţii.
Unităţile şi elementele de competenţă prezentate în acest standard corespund specificaţiilor ocupaţionale şi criteriilor de calificare menţionate în schema armonizată a Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ) pentru calificarea şi certificarea / înregistrarea „managerilor EOQ ai sistemelor calităţii".


Care sunt conditiile de participare?

Etapa 1:
Se completeaza si se trimite, formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca formularul) si urmatoarele documente pe adresa de e-mail office.formatemp@gmail.com:

 • cartea de identitate (copie)
 • certificat de nastere (copie)
 • certificat de casatorie ( copie)
 • diploma de licenţă (copie)
Etapa 2:
În prima zi a cursului se plăteşte jumătate din taxa de participare.
Taxa de participare este de 1000 ron.
/ul