Curs Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca "FORMATEMP", desfasoara cursuri de Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca autorizate CNFPA.

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCACOR: 325723


DESCRIEREA OCUPATIEI

Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.
Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele funcţii majore:
- Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.
- Efectuarea informării/ instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
- Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă.
- Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.


Perioada cursului INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA : 2013


CE INCLUDE CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE?

NOU!!! 15 COMPETENŢE PROFESIONALE

Competenţe cheie:

 • 1. Comunicare în limba oficială
 • 2. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
 • 3. Competenţa de a învăţa
 • 4. Competenţe sociale şi civice

Competenţe generale:

 • 1. Dezvoltarea profesională
 • 2. Planificarea activităţilor proprii

Competenţe specifice:

 • 1. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 • 2. Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 • 3. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 4. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 5. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 6. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 • 7. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • 8. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 9. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Cine acrediteaza programul de formare?

 • A.N.C – Autoritatea Naţională pentru Calificări
 • Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 • Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

DE CE INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA?

Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător / angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se desfăşoară atât în locuri de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise. Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale. Inspectorul în domeniul.


Care sunt conditiile de participare?

Etapa 1:
Se completeaza si se trimite, formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca formularul) si urmatoarele documente pe adresa de e-mail office.formatemp@gmail.com:

 • cartea de identitate (copie)
 • certificat de nastere (copie)
 • certificat de casatorie ( copie)
 • diploma de bacalaureat (profil real / tehnic)(copie)
Etapa 2:
În prima zi a cursului se plăteşte jumătate din taxa de participare.
Taxa de participare este de 800 ron.