Curs Detectiv particular

Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca "FORMATEMP", desfasoara cursuri de Detectiv particular autorizate CNFPA.

DETECTIV PARTICULARCOR: 335504


De ce DETECTIV PARTICULAR ?


Detectivul particular este persoana autorizata care, la cererea unor persoane fizice sau juridice, se angajeaza pe baza de contract ca, în conditiile si cu respectarea prevederilor legale, sa obtina date si relatii, sa efectueze verificari cu privire la anumite situatii, fapte si împrejurari si sa desfasoare activitati specific de investigare privind: conduita si moralitatea unor persoane, persoanele disparute de la domiciliu, solvabilitatea sau seriozitatea unor potentiali parteneri de afaceri, bunurile care fac obiectul unor litigii civile si asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii economice din sfera activitatii agentilor economici.
Meseria de detectiv particular implica investigarea (conform cerintelor clientului) de evenimente care sunt legate de pagube, santaj, infidelitate (adulter) etc.
Obligatiile includ: sa urmareasca suspectii, sa intre in contact cu acestia, sa incerce sa adune informatii, probe, sa urmareasca piste, sa contacteze martorii. Un Detectiv Particular poate fi specializat in afaceri comerciale , in fraude privind asigurarile, in fraude pe computer sau in negocieri cu rapitorii de persoane etc.


Perioada cursului DETECTIV PARTICULAR 12.11.2012


Cine acrediteaza programul de formare?

 • A.N.C – Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA)
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Ce include certificatul de absolvire?


NOU!!! 10 COMPETENŢE PROFESIONALE

 • Administraţie
 • • Administrarea mijloacelor, echipamentelor şi aparaturii din dotare
  • Prelucrarea documentelor de lucru

 • Competenţe generale la locul de muncă
 • • Comunicarea la locul de muncă
  • Încheierea contractului
  • Lucrul în echipă

 • Investigare
 • • Documentarea asupra cazului
  • Finalizarea cazului
  • Obţinerea elementelor şi mijloacelor de probă

 • Planificare
 • • Elaborarea strategiilor de acţiune
  • Planificarea activităţilor proprii

Desfasurarea cursului de formare profesionala detectiv particular


PROGRAMA DE PREGATIRE

Modulul 1 : PREGATIRE TEHNICO/ADMINISTRATIVA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DETECTIVULUI PARTICULAR ( 20 ore teorie, 30 ore practica):
- Administrarea mijloacelor,echipamentelor si aparaturii din dotare;
- Prelucrarea documentelor de lucru.

Modulul 2 : COMPETENTE, ATRIBUTII ALE DETECTIVULUI PARTICULAR IN CADRUL ORGANIZATIONAL ( 20 ore teorie, 30 ore practica):
- Comunicarea la locul de munca;
- Activitatea in echipa;
- Incheierea contractelor angajamentului de prestari servicii.

Modulul 3 : PLANIFICAREA IN DOMENIUL ACTIVITATII DETECTIVULUI ( 20 ore teorie, 30 ore practica):
- Emiterea strategiilor de actiune;
- Planificarea activitatilor.

Modulul 4 : ACTIVITATEA INFORMATIVA, INVESTIGATIVA SI TEHNICI UTILIZATE ( 75 ore teorie, 100 ore practica):
- Documentarea privind cazul;
- Obtinerea elementelor si mijloacelor de proba;
- Finalizarea cazului.

DURATA DE PREGĂTIRE – 325 ORE - total
a) pentru pregătire teoretică: 135 de ore.
b) pentru pregătire practică: 190 de ore.

PLANUL DE PREGĂTIRE
a) Pregatirea teoretica – 135 de ore – 27 zile de curs a cate 5 ore
b) Pregatirea practica – 190 ore – 38 zile de curs a cate 5 ore


Care sunt conditiile de participare?


1.Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare:
- La cursurile de specializarea pentru profesia de detectiv particular pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 5 – Legea nr. 329 / 2003: au absolvit una din instituţiile de învăţământ superior, au cetăţenie română sau cetăţenia uneia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, sunt apte din punct de vedere medical, nu au fost condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, nu desfăşoară activităţi care implică exerciţiul autorităţii publice şi au obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti

2.Competenţe/abilităţi specifice: capacitate de autocontrol, spriti de observaţie, rezistenţă la stres, capacitate de a lucra cu oamenii

3. Aviz medical – aviz psihologic

4. Alte condiţii - cazier judiciar

Etapa 1:
Se completeaza si se trimite, formularul de inscriere (click pe link pt. a descarca formularul) si urmatoarele documente pe adresa de e-mail office.formatemp@gmail.com:

 • cartea de identitate (copie)
 • certificat de nastere (copie)
 • certificat de casatorie ( copie)
 • diploma de licenţă (copie)
 • aviz psihologic
 • cazier judiciar

Etapa 2:
În prima zi a cursului se plăteşte jumătate din taxa de participare.
Taxa de participare este de 2000 ron.