Centru de Formare

Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca "FORMATEMP", desfasoara cursuri autorizate CNFPA in domenii ca:

Lista cursuri:

Curs Detectiv particularCOR: 335504

Detectivul particular este persoana autorizatã care, la cererea unor persoane fizice sau juridice, se angajeazã pe bazã de contract ca, în conditiile si cu respectarea prevederilor legale, sã obtinã date si relatii, sã efectueze verificãri cu privire la anumite situatii, fapte si ...
Mai multe informatii

Curs Responsabil de mediuCOR: 325710

Ocupatia de „Responsabil de mediu” este întâlnita în toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din domeniile: industrie, agricultura, comert si servicii.
Mai multe informatii

Curs Contabil COR: 331302

Nu exista afacere fara contabilitate. O afacere fara contabilitate este imposibil de conceput, intrucat afacerea inseamna bani, deci contabilitate. Unde exista contabilitate exista si contabilul.
Mai multe informatii

Curs Inspector resurse umane COR: 333304

In cadrul departamentului de resurse umane, inspectorul de resurse umane ocupa si detine un rol cheie. El este cel care ia decizii privitoare la gestionarea resurselor umane in relatie directa cu procesele de recrutare, angajare, derulare si incetare a raporturilor de munca cu salariatii.
Mai multe informatii

Curs Evaluator competente profesionale COR: 242405

Evaluatorul de competente profesionale ( definitie conform Standardului ocupational CNFPA) este un specialist cu experienta recenta de munca si/sau de coordonare în ocupatiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, sa efectueze evaluari.
Mai multe informatii

Curs Ingrijitor batrani la domiciliu COR: 532201

Îngrijitorului de bătrâni la domiciliu îşi presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii de îngrijire.
Mai multe informatii

Curs Infirmiera COR: 532103

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii. Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.
Mai multe informatii

Curs Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca COR: 325723

Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Mai multe informatii

Curs Manager resurse umane COR: 121207

Manager resurse umane este responsabilul cu gestionarea eficientă a resurselor umane într-o organizaţie. De aceea, managerul de resurse umane rãspunde de două arii foarte importante în activitatea unei organizaţii ..
Mai multe informatii

Curs Manager al sistemelor de management al calitatiiCOR: 325701

Un „manager al sistemelor de management al calităţii" trebuie să aibă capacitatea de a implementa sisteme (de management) ale calităţii în conformitate cu orice standard de referinţă în managementul calităţii sau cu cerinţele oricărei întreprinderi şi de a acţiona ca responsabil al sistemului calităţii ..
Mai multe informatii